الف ) ازاله پرده بکارت بدون دخول موجب سقوط اذن پدر نمی شود . ب ) اگر وطی صورت بگیرد اذن پدر ساقط است و فرقی نمیکند که وطی از طرف زوج باشد یا فرد دیگری و موجب ازاله پرده بکارت بشود یا خیر . ج ) اگر ازدواج بشود وازاله بکارت نشود احتیاط در عدم سقوط اذن پدر است . بکارت ,موجب ,موجب سقوط ,پرده بکارت ,ازاله پرده منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

به روز ترین ها و قدیمی ترها تعاونی ورزشکاران و شطرنج بازان آذربایجان شرقی هر چی که بخوای دل و روده ی افکارم مدیریت بدن ازدواج دایم چادری ها کسب درآمد اینترنتی نیکا دکور